ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบ-รับมอบ โครงการฝายห้วยฮี้

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นัดคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ โครงการฝายห้วยฮี้ ตำบลเซกา อำเภอเซก จังหวัดบึงกาฬ จากกรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่5 จ.อุดรธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยฮี้ หมู่ที่2 บ้านห้วยคอม เพื่อทดแทนฝายเดิมที่ชำรุด ลงวันที่30 มีนาคม 2566